“Goed onderhoud trams en metro’s vraagt om actuele kennis en vaardigheden”

Aria Noorlander, Manager Technische Support & Opleidingen

Wie heeft er niet een keer in meegereden, in een van de trams en metro’s van het Amsterdamse gemeentelijke vervoersbedrijf GVB. Zonder er bij na te denken dat een heel team ervoor zorgt dat het materieel probleemloos kan rijden.

Wie heeft er niet een keer in meegereden, in een van de trams en metro’s van het Amsterdamse gemeentelijke vervoersbedrijf GVB. Zonder er bij na te denken dat een heel team ervoor zorgt dat het materieel probleemloos kan rijden.

Daarvoor moet hun kennis up-to-date zijn, vertelt Aria Noorlander, Manager Technische Support & Opleidingen. “Een groep van circa 290 medewerkers zorgt voor het onderhoud en de techniek van zo’n 200 trams en 90 metro’s. Dat gebeurt zowel in de werkplaats (onderhoud) als op locatie (storingen). Veiligheid, betrouwbaarheid en een hoge mate van beschikbaarheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.” Dat rijdend materieel, geeft Noorlander aan, verandert op technisch vlak door innovaties én de komst van nieuwe voertuigen, met name doordat er steeds meer ict-componenten in komen. “Dat vraagt om actuele kennis en vaardigheden zodat de dieperliggende problematiek kan worden herkend. Monteurs werken behalve met het reguliere gereedschap steeds vaker met een laptop.” Om die kennis up-to-date te houden, zegt ze, wordt het personeel regelmatig bijgeschoold. Zoals met een mbo 4-opleiding Technicus Service en Onderhoud Electrotechniek en Instrumentatie. Deze BBL-opleiding is in januari 2018 gestart voor 16 monteurs. Het gaat om een versnelde opleiding die 2,5 jaar in plaats van de gebruikelijke 4 jaar duurt. De medewerkers volgen 1 dag in de week onderwijs, krijgen huiswerk en voeren praktijkopdrachten uit.

Partner in de opleidingstrajecten, vanaf 2014, is Gilde-BT. Noorlander merkt op dat de keuze voor Gilde-BT onder meer te maken heeft met het feit dat ze geaccrediteerde opleidingen verzorgen met landelijk erkende diploma’s. “Verder verzorgt Gilde-BT de inhoud van de opleiding, leveren ze de docenten, projectmanagement en ontwikkelen ze leertrajecten op een wijze die prima aansluit bij onze dagelijkse praktijk. Dat de docenten ons inmiddels kennen van eerdere leertrajecten is eveneens een pré. Daarnaast is er sprake van korte lijnen en flexibiliteit in de afstemming.” Wat Noorlander daarnaast als een absoluut voordeel ziet is dat de opleidingen ‘in company’, dus bij het GVB zelf worden gehouden. “Daarmee onderscheidt Gilde-BT zich nadrukkelijk van andere partijen, die doen dat niet. Het scheelt onze medewerkers reistijd maar wat bovenal telt is dat de praktijkopdrachten aan eigen materieel worden uitgevoerd. Ze kunnen de geleerde kennis meteen op de eigen voertuigen toepassen en dat is een absolute plus.”

EEN VERGELIJKBAAR VRAAGSTUK ZOALS ARIA NOORLANDER VAN GVB?

7 + 1 =

Geïnteresseerd in andere klantstories?