“Gilde-BT is voor ons al heel lang een vertrouwde partner”

Anne Sparidans, Beleidsmedewerker bij RAS

Joost Verbeek ECM

Maak een leuke, leerzame app voor de medewerkers in onze branche. Praktisch, handig, visueel en met niet te veel tekst. Dat was de vraag van  de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) aan Gilde-BT. Die app werd onlangs geïntroduceerd met de bedoeling er frequent nieuwe items aan toe te voegen.

Maak een leuke, leerzame app voor de medewerkers in onze branche. Praktisch, handig, visueel en met niet te veel tekst. Dat was de vraag van  de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) aan Gilde-BT. Die app werd onlangs geïntroduceerd met de bedoeling er frequent nieuwe items aan toe te voegen.

De RAS werd in 1991 opgericht door de sociale partners CNV Vakmensen, FNV en Schoonmakend Nederland. Doel van de organisatie is toe te zien dat de CAO voor deze branche wordt nageleefd en dat projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Beleidsmedewerkers Lilian Willekers en Anne Sparidans: “Er is verder een onafhankelijk examenbureau en een juridische afdeling. Mensen uit de branche, zowel werknemers als werkgevers, kunnen bij ons terecht voor uiteenlopende vragen en kwesties. Denk aan een klacht of geschil, aan duurzaamheidsvraagstukken of het creëren van een veilige werkomgeving.”

Partner Gilde-BT Software en Services

Lilian wijst vervolgens op de regelmatig gehouden webinars en filmpjes die worden verspreid. “Die zijn ter ondersteuning en verbetering van het imago en ter ondersteuning van wervingstrajecten. We hebben daarnaast veel aandacht voor de gezondheid van de mensen in de branche.” Dat geldt eveneens voor educatie, vult Anne aan. “De recent door Gilde-BT ontwikkelde app is daarvoor één van de instrumenten. Gilde-BT is voor ons al heel lang een vertrouwde partner met wie we regelmatig samenwerken. Ze hebben voor ons onder meer een examen- en een subsidiesysteem ontwikkeld.”

“De recent door Gilde-BT ontwikkelde app is daarvoor één van de instrumenten. Gilde-BT is voor ons al heel lang een vertrouwde partner met wie we regelmatig samenwerken. Ze hebben voor ons onder meer een examen- en een subsidiesysteem ontwikkeld.”

En dus nu een app, bedoeld om werknemers kennis te laten maken met het principe van ‘een leven lang leren’. Het moest een leerzame, maar vooral ook leuke en eenvoudige app worden, vertelt Anne. “Een app ook die lange tijd meegaat en die we regelmatig kunnen vernieuwen. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven hebben we naast Gilde-BT met hun expertise nog een partij, met kennis van onze branche, ingeschakeld. Die hebben allerlei specifieke input gegeven. Belangrijke input die wij wellicht over het hoofd zouden hebben gezien omdat we nu eenmaal niet vaak een app mee ontwikkelen. Dat heeft Gilde-BT op een zorgvuldige wijze verder uitgewerkt.”

Toegankelijkheid van de applicatie

Voor een eenvoudige toegankelijkheid is er met tegels en verschillende kleuren gewerkt. “Zodat je in een oogopslag ziet naar welk onderwerp je wilt”, legt Lilian uit. Daarnaast is er weinig tekst en juist veel animaties en filmpjes, wat de aantrekkelijkheid van de app verhoogt voor de vooral praktisch geschoolde werknemers in de branche. Anne geeft aan dat de ontwikkelingsperiode van de app, die ruim een half jaar duurde, een intensieve maar vooral ook leerzame periode was. “We hebben de tijd genomen, wilden het vooral goed doen. De app is in stappen geïntroduceerd en sinds enkele weken helemaal live.”

Om de app interessant te houden wordt er iedere week een nieuw item geplaatst. RAS gaat samen met Gilde-BT in de komende tijd bekijken hoe ze dat kunnen optimaliseren, merkt Anne op. “Voorlopig hebben we voldoende content. Maar we willen de app meer doelgroepgericht maken, dus enerzijds afstemmen op de schoonmakers en anderzijds op de glazenwassers. En we denken na over specials. We hebben volop ideeën die gaan we nu gezamenlijk verder uitwerken. Gilde-BT is voor ons de aangewezen partij om ons daarbij weer te ondersteunen.”

EEN VERGELIJKBAAR VRAAGSTUK ZOALS LILIAN EN ANNE VAN RAS?

Geïnteresseerd in andere klantstories?