“We kunnen de huisartsenzorg weer meer over de zorg laten gaan”

Eerke Steller, Projectleider Vergoedingen SSFH

In de zorg draait het om aandacht voor de mens. Maar daar hoort inmiddels ook een flinke papierwinkel bij. Dat laatste willen we zo efficiënt mogelijk invullen, was enkele jaren geleden de gedachte bij de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), waarop contact werd gezocht met Gilde-BT. 

Projectleider Vergoedingen Eerke Steller vertelt wat SSFH zoal doet en wat het streven naar meer efficiëntie precies inhield.

In de zorg draait het om aandacht voor de mens. Maar daar hoort inmiddels ook een flinke papierwinkel bij. Dat laatste willen we zo efficiënt mogelijk invullen, was enkele jaren geleden de gedachte bij de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), waarop contact werd gezocht met Gilde-BT. 

Projectleider Vergoedingen Eerke Steller vertelt wat SSFH zoal doet en wat het streven naar meer efficiëntie precies inhield.

Ze legt uit dat SSFH bestaat uit cao-partijen in de huisartsenzorg: LHV, InEen, NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. “Wij hebben als streven een goed functionerende huisartsenzorg met onder meer oog voor voldoende instroom vanaf de arbeidsmarkt, arbo-voorschriften en een gezonde en veilige werkomgeving. Het ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder takenpakket. Een leerzame stageplaats voor doktersassistenten en praktijkondersteuners is hierbij onmisbaar. Om het aantal stageplaatsen te verhogen verstrekt SSFH een stagevergoeding en vergoeding voor de praktijkbegeleiding van de stagiair. De vergoeding die de huisarts betaalt kan op deze manier (deels) worden teruggevorderd van SSFH.” Daar horen nogal wat administratieve werkzaamheden bij, geeft Steller aan. Van het invullen en controleren van documenten tot een helpdesk en een systeem voor de uitbetaling. Lange tijd deed SSFH dat zelf, maar sinds enkele jaren wordt gebruik gemaakt van de diensten van Gilde-BT. “Er werd geconstateerd dat onze aanpak voor veel papierwerk zorgde, bij de huisartsen/aanvragers en bij ons. Mijn voorganger heeft de eerste contacten gelegd. Gilde-BT heeft vervolgens een portal, www.mijn-ssfh.nl, ontwikkeld om alle administratieve handelingen zo gestroomlijnd en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er vanuit Gilde-BT een backoffice actief.”

“Dankzij de software van Gilde-BT verloopt het indienen van declaraties gestroomlijnder en met minder handelingen. Mijn-ssfh.nl heeft zaken overzichtelijker en gemakkelijker gemaakt voor de huisartsenzorg.”

Inmiddels maakt zo’n 80 procent van de 3.000 huisartsen en praktijken gebruik van het systeem. “En we krijgen steeds meer aanvragen binnen”, zegt Steller. “Onder andere door de goede ervaringen met het indienen van aanvragen via het systeem van Gilde-BT. We kunnen de huisartsenzorg weer meer over de zorg laten gaan. Het indienen van declaraties verloopt gestroomlijnder, met minder handelingen, minder post. Het systeem heeft zaken overzichtelijker en gemakkelijker gemaakt ten opzichte van de vroegere situatie.” Toch gaat het kijken naar verbeterpunten nog steeds door, vertelt ze. “We hebben regelmatig overleg met Gilde-BT. Ze delen hun ervaringen, geven aan hoe bij soortgelijke systemen die Gilde-BT beheert, dingen verbeterd zijn. Dat gebeurt vanuit een pro-actieve benadering. Daar profiteren wij van en daar profiteren de huisartsen en uiteindelijk hun stagiairs van.”

EEN VERGELIJKBAAR VRAAGSTUK ZOALS EERKE STELLER VAN SSFH?

4 + 9 =

Geïnteresseerd in andere klantstories?