“Dankzij portal Gilde-BT gestructureerd inzicht in aanvraag WBSO”

Jeroen Speelman, directeur TechForce

Subsidiebemiddeling en projectfinanciering is – naast consultancy en projectmanagement – één van de pijlers van TechForce. Dat doet het adviesbureau al ruim dertig jaar, voor zowel innovatieve ondernemingen, kennisinstellingen en non-profitorganisaties. “Wij fungeren als betrokken partner voor sterk innovatieve organisaties”, legt directeur Jeroen Speelman uit. “Als je het wat dat betreft over innovatiesubsidie hebt, kom je onder meer uit bij de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), een van de belangrijkste subsidieregelingen van ons land, bestemd voor uren die worden gestoken in research & development.”

Subsidiebemiddeling en projectfinanciering is – naast consultancy en projectmanagement – één van de pijlers van TechForce. Dat doet het adviesbureau al ruim dertig jaar, voor zowel innovatieve ondernemingen, kennisinstellingen en non-profitorganisaties. “Wij fungeren als betrokken partner voor sterk innovatieve organisaties”, legt directeur Jeroen Speelman uit. “Als je het wat dat betreft over innovatiesubsidie hebt, kom je onder meer uit bij de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), een van de belangrijkste subsidieregelingen van ons land, bestemd voor uren die worden gestoken in research & development.”

Hij vertelt dat TechForce het volledige subsidieaanvraagtraject kan verzorgen, maar ook begeleiding bij de aanvraag kan bieden. Dat gebeurt sinds twee jaar met behulp van de door Gilde-BT ontwikkelde portal WBSO Online. Speelman is er zeer over te spreken. “Bij een subsidieaanvraag komt veel kijken. Wij willen klanten graag digitale toegang bieden tot de aanvraag en de info die erbij hoort. Met WBSO Online gebeurt dat op een goed gestructureerde, inzichtelijke en vooral ook veilige manier. Subsidieverstrekkers hebben vaak eigen formats waardoor het overzicht verdwijnt. De WBSO Online portal van Gilde-BT voorkomt dat probleem.”

“Wij willen klanten graag digitale toegang bieden tot de aanvraag en de info die erbij hoort. Met WBSO Online gebeurt dat op een goed gestructureerde, inzichtelijke en vooral ook veilige manier.”

Speelman legt uit dat zowel TechForce als hun klanten veel voordeel hebben bij de portal. “We zijn wat dat betreft dan ook in samenspraak met onze klanten op zoek gegaan naar een geschikte partner, een partij met meerwaarde. Die biedt Gilde-BT door het gemakkelijker te maken om van aanvraag naar aanvraag te switchen. Binnen de WBSO Online portal heb je goed overzicht van alle aanvragen die er lopen; is er duidelijk inzicht in de actuele status en de stadia die doorlopen zijn, zowel voor ons als onze klanten. De portal is zo ingericht dat beide partijen goed worden bediend en in hun informatiebehoefte worden voorzien.”

Wat Speelman verder waardeert aan de samenwerking met Gilde-BT is hun pro-actieve houding. “Subsidietrajecten ondergaan veranderingen. Gilde-BT houdt die accuraat bij en verwerkt dat tijdig in de portal. Uiteraard worden wij goed op de hoogte gehouden.” Hij wijst vervolgens op de goede communicatie. “Wij geven regelmatig feedback, over allerlei details. Twee keer per jaar zitten we uitgebreid bij elkaar om zaken door te nemen. Verder is er tussendoor contact als het nodig is. Onze verzoeken en vragen worden snel opgepakt. Dus op dat vlak is Gilde-BT eveneens een prima partner.”

EEN VERGELIJKBAAR VRAAGSTUK ZOALS JEROEN SPEELMAN VAN TECHFORCE?

1 + 11 =

Geïnteresseerd in andere klantstories?