Branche Subsidie Software

Gilde-BT Software en Services is gespecialiseerd in het bouwen van een digitaal loket / subsidie loket / subsidie portaal / branche subsidie portaal ten behoeve van het gehele proces van branchesubsidies. Van aanvraag, beoordelen tot en met uitkeren van de subsidie.

Wat zijn branche subsidies?

Brancheorganisaties en O&O fondsen verstrekken veelal eigen subsidies in de vorm van branche-vergoedingen of nationale subsidieregelingen om werkgevers en werknemers in hun sector te ondersteunen bij projecten en/of in hun dagelijkse activiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van nieuwe instroom, opleiden van vakmensen of projecten om werknemers Duurzaam inzetbaar te houden. Dit betekent dat er geldstromen ontstaan, wanneer de brancheorganisatie zelf of namens de overheid vergoedingen of subsidies uitkeert. Het is belangrijk om deze geldstromen te beheren, verdelen en volgen.

Wat is een branche subsidie portaal?

Gilde-BT Software richt de branchevergoedingenportals op maat in, zodat deze volledig passen bij de wijze waarop de subsidies binnen een branche moeten worden aangevraagd en afgehandeld. Complexe processen worden transparant weergegeven en werkzaamheden zijn met een hoge mate van efficiency uit te voeren. Door de inrichting van een koppeling met een financieel pakket wordt de uitbetaling van goedgekeurde dossiers automatisch geregeld.

Voor wie is deze software bedoeld?

Vaak zijn deze subsidies of branchevergoedingen bedoeld voor een branche, bedrijfstak. Iedereen heeft hierin te maken met administratieve en financiële processen.

FAQ – Veelgestelde vragen

Zijn er voorbeelden?

Een voorbeeld is de branchevergoedingenportal die Gilde-BT Software en Services gebouwd heeft voor de huisartsenzorg. Eerke Steller, Projectleider Vergoedingen bij stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zegt hier het volgende over:

“Om het aantal stageplaatsen te verhogen verstrekt SSFH een stagevergoeding en vergoeding voor de praktijkbegeleiding van de stagiair. De vergoeding die de huisarts betaalt kan op deze manier (deels) worden teruggevorderd van SSFH. Daar horen nogal wat administratieve werkzaamheden bij. Van het invullen en controleren van documenten tot een helpdesk en een systeem voor de uitbetaling. Lange tijd deed SSFH dat zelf, maar sinds enkele jaren wordt gebruik gemaakt van de diensten van Gilde-BT.”

Inmiddels maakt zo’n 80 procent van de 3.000 huisartsen en praktijken gebruik van het systeem.

Wat levert het op?

Gilde-BT Software en Services ontwikkelt dus een op maat gemaakte portal om alle administratieve handelingen zo gestroomlijnd en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de helpdesk of backoffice van deze software uit te besteden bij Gilde-BT. Zo kunnen organisaties weer echt bezig zijn met hun werk en niet met de zware administratieve processen.

Hoe wordt het gemaakt/uitgevoerd?

Dankzij de ‘standaard maatwerk’ softwaremodules en jarenlange ervaring zijn onze professionals in staat om de applicatie snel én flexibel klantspecifiek te maken. Compleet in de look-and-feel van uw branche of bedrijf en helemaal afgestemd op uw specifieke workflow, aangevuld met verfrissende ideeën van onze experts. Zo bespaart u tijd en geld en heeft u altijd overzicht.

Wij denken met u mee om te kijken waar het slimmer, makkelijker, efficiënter en beter kan, zodat u uiteindelijk de financiële software oplossing krijgt die het beste bij u past.

Eerke Steller van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

“We kunnen de huisartsenzorg weer meer over de zorg laten gaan”