Next Level Framework

Wat is het Next Level Framework?

Op basis van ervaring, onderzoek en nieuwe technieken is het Next Level Framework ontwikkeld. Functionaliteiten die in veel applicaties worden ingezet zijn hierin ondergebracht. Er zitten 28 modules in het Next Level Framework en er draaien al tientallen verschillende applicaties op Next Level. Hierbij is 90%  van de code standaard en wordt 10% specifiek voor de klant ontwikkeld. De voor een applicatie essentiële processen worden daarmee echt passend gemaakt en er is geen enorme investering nodig met veel maatwerk.

Sterke punten van Next Level

 • Het Next Level framework wordt continu doorontwikkeld
 • Het framework bestaat reeds uit 10-tallen modules waardoor low-code snel een applicatie kan worden ontwikkeld
 • Meer dan 8 jaar ontwikkeling met meer dan 10 ontwikkelaars
 • De klant betaalt niet voor de doorontwikkeling van Next Level
 • Zeer secure
 • Proven technology doordat er al veel applicaties op draaien
 • Klant kan zelf het beheer regelen (correspondentie, managementrapportages, abonnementen, rechten, etc.)
 • Responsive, dus ook te gebruiken op een smartphone of tablet
 • Moderne uniforme uitstraling
 • Professionele ontwikkelomgeving (Microsoft .Net en SQL-databases)

Next level modules

Er zitten op dit moment 28 modules in het Next Level Framework

Correspondentie

 • Stel zelf visueel sjablonen samen op basis van uw huisstijl.
 • Maak documenten op basis van de sjablonen met dynamische invoegvelden.
 • Definieer handtekeningen en bijlages die aan een document kunnen worden gekoppeld.
 • Kies zelf welke acties resulteren in het versturen van welk document.
 • Houd regie over de berichten die eruit gaan door complete logging.
{

Language

 • Maak uw applicatie meertalig.
 • Voeg zelf talen toe.
 • Regel vertalingen in bulk, eventueel als export.
 • Voorkeurstaal per gebruiker.

Dashboard

 • Overzichtelijk real-time grafisch dashboard.
 • Specifiek ingericht per gebruikersrol.
 • Selecties per periode of entiteit.
 • Ook voor de eindgebruiker.

Logging

 • Volledige dekking volgens AVG-normen.
 • Exact inzichtelijk wie welke persoonlijke gegevens heeft opgeroepen.
 • Wie heeft wanneer aanpassingen doorgevoerd.
 • Statistieken om opvallend gebruik te ontdekken.
j

Digitale handtekening

 • Laat uw documenten digitaal tekenen.
 • Veilige rechtsgeldige methodiek.
 • Echt een handtekening die op het document binnen de PDF wordt geplaatst.
 • Zeer laagdrempelig voor de eindgebruiker.
d

Tickets

 • Verwerk alle contacten in tickets.
 • Bouw een duidelijk dossier op van activiteiten en beantwoorde vragen.
 • Meet klanttevredenheid over de communicatie.
 • Plan acties in de toekomst zodat niets wordt vergeten.
 • Wijs taken toe aan collega’s of afdelingen.
n

Documenten

 • Documenten uploaden (gekoppeld aan: bedrijf, aanvraag, ticket, user, etc.).
 • Sleep de documenten in de dropzone.
 • Met tablet of smartphone een foto maken en uploaden.
 • Structuur om documenten te beoordelen.
 • Individueel of voor een hele groep (bijvoorbeeld: presentielijst, factuur).

Rollen/rechten

 • Strak centraal beheer van autorisatie.
 • Per gebruikersrol bevoegdheden toekennen.
 • Transparant overzicht van alle onderdelen met toegekende rechten.
 • Sterk beveiligd.
i

Formulieren

 • Maak eenvoudig formulieren voor uiteenlopende doelen.
 • “Enquêtes”, “Neem contact met mij op”, “Controlelijsten”, etc.
 • Ook anoniem in te vullen.
 • Beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik.
h

Rapportages

 • Maak zelf (deel)rapportages op basis van een aantal grote datasets.
 • Snelfilters boven de data om makkelijk te kunnen filteren.
 • Sla selecties, filters en andere instellingen op als persoonlijke lijst.
 • Koppel rapportages aan documenten met verzendmethode als abonnement.
 • Zeer doeltreffend om reminders te versturen of processen te escaleren.

Webdesign (CMS)

 • Maak eenvoudig menu-onderdelen aan in het portal.
 • Koppel gebruikersrollen aan pagina’s om specifieke info aan te bieden aan groepen.
 • Genereer dynamisch webpagina’s op basis van what you see is what you get.
 • Voeg effecten toe aan de webpagina zoals spinners, fade-in of fotogalerijmogelijkheden.
 • Maak zelf stijlen, headers en footers die op elke pagina toepasbaar zijn.
u

FAQ

 • Structuur inrichten met onderwerpgroepen.
 • Eenvoudig vragen met antwoorden invoeren.
 • Sterke zoekfunctionaliteit binnen de FAQ.
 • Visuele weergave met afbeelingen/hyperlinks.

Nieuws

 • Nieuws en evenementen prominent weergegeven.
 • Zeer eenvoudig te vullen.
 • Zoekfunctie binnen het archief van nieuwsartikelen.
 • Zeer geschikt om te koppelen vanuit een nieuwsbrief.

Accountovername

 • Autorisatie van gebruikersrollen met meer bevoegdheid.
 • Overnemen en meekijken met klanten.
 • Taken namens klanten uitvoeren met juiste logging.
 • Zonder opnieuw te hoeven inloggen.

Facturatiemodule

 • Eenvoudige gebruiksvriendelijke facturatiemodule.
 • Laat facturen automatisch aanmaken.
 • Digitaal versturen en herinneren.
 • Eenvoudig crediteren.
 • Koppeling met gangbare financiële applicaties.

Tour

 • Bied stapsgewijze ondersteuning aan de eindgebruiker.
 • Interactief de gebruiker door een proces helpen.
 • Gerelateerde onderdelen uitleggen of bestanden laten downloaden.
 • Toetsen of de gebruiker domeinkennis heeft om een pagina te kunnen gebruiken.

CRM

 • Bedrijven/klanten overzichtelijk in beeld.
 • Locaties, medewerker, dienstverbanden.
 • Documenten met categorieën per klant archiveren (zoals contracten, verslagen, emails).
 • Klanten flexibel segmenteren (zoals bedrijfsgrootte, sector, etc.)
 • Contactgeschiedenis en geplande acties.

Agendakoppeling

 • Automatisch afspraken weergeven in klantagenda via een API-koppeling.
 • API-koppeling met Microsoft Office 365, Google Calendar of Apple iCloud
 • Emailbevestiging verzenden met ICS-bijlage.
 • Wijzigingen in het portal worden ook doorgevoerd in de klantagenda.
 • Schaalbaar voor grote omgevingen.

OCR

 • Bestanden uploaden en laten interpreteren.
 • Optical Character Recognition: ook teksten uit afbeeldingen en scans herkennen.
 • Per documenttype data uitlezen (bijvoorbeeld: factuurnummer, bedragen, codes, NAW).
 • Ook instelbaar op afwijkende formats.

Security

 • Sterk beveiligde inlogprocedure.
 • Two factor ondersteuning.
 • Bcrypt met Salt.
 • Recaptcha zonder benodigde input van de gebruiker.

HR

 • Dienstverbanden/contractbeheer.
 • Werkrooster en tijden definieerbaar.
 • Digitaal verlof of overwerk aanvragen/indienen.
 • Declaraties (reiskosten, bonnetjes, etc.).
 • Goedkeuringsmodule met autorisatie.
z

Notifications

 • Centrale plaats waar notifications verschijnen.
 • Business rules vaststellen die notifications aanmaken.
 • Notifications met logging, dus altijd terugkijken.
 • Individueel, maar ook groepsgewijs.

Opleidingsmanagement

 • Opleidingsbeheer en bouwwerk.
 • Planningen en resources beheren.
 • Grafische cursuscatalogus met digitale inschrijving.
 • Docentmodule voor presentie/absentie.
 • Deelnemermodule met voortgang.
w

Communicatie

 • Chatstructuur gekoppeld aan andere modules.
 • Uitgebreide rechtenstructuur.
 • Individuele communicatie of in groepsverband.
 • Uitwisselen van documenten.
 • Binnen chats, onderwerpgroepen aanmaken.

Errorhandling

 • Centrale afhandeling van errormeldingen.
 • Inzicht in geschiedenis.
 • Communicatie en meldingsbeheer.
 • Continue check op beschikbaarheid portal.

Releasenotes/features

 • Componenten binnen de applicatie benoemen.
 • Zicht op de wijzigingen.
 • Teststructuur automatische rapportage.

Gamification

 • Definitie van gamificationonderdelen.
 • Niveaus behalen (levels, badges).
 • Aantrekkelijke visuele weergave.
 • Individueel en groepsgewijs.

App

 • Standaard App op Next Level.
 • Nieuwsrubriek voor externe of interne berichten.
 • Je eigen profiel in beeld.
 • Rapportages per gebruikersrol.